Flag Down, Hop-in, Get-off

Kung sa kalye titignan

wala na sigurong pangkalahatang sumasalamin

sa ating pagka-pinoy

sa anyo, tindig, kulay at gamit ng jeep.

Isang sasakyang dayuhang pang-digmaan
na ating niyakap at inangkin

sinakyan at ginamit para sa ating pupuntahan.
Papara at sasakay basta alam ang patutunguhan

Ano pa nga ba’t pagsakay mo pa lang sa estribo

para ka ng akyat-panaog sa bahay

ang pagtuloy ay ang pag-usog ng mga katabi
at parang isang pampublikong pagtitipon

pwede kayong mag-kwentuhan

Magtalakayan. Maglambingan
at ano pang maibigan.

At sa pag-para, at pagbaba siguraduhin lamang
na naipa-suyo na ang bayad may sukli man o wala
God Knows Hudas Not Pay 

———

Everyday millions of Filipinos ride a jeep, an icon of Filipino ingenuity, creativity and mass culture. The Jeepney evolved from two distinct kinds of transportation: the Spanish influence horse-driven calesa and the American’s world war 2 General Purpose (GP) vehicle, hence the name JEEP. From its calesa ancestry comes the personal artistic touch of the owner and driver and from the Jeep’s shell is it’s ability to be a real general purpose. It is used from the farm to the city, school or work. It is for anything a Filipino can think of. Used for anything and for everything you can see it in any street around the Philippines, each city with a code of its own, each region with a taste of its own. To ride it is an experience. Every time unique.
Image

Image
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s